Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

ΠΡΑΞΕΙΣ  ΜΕ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις πράξεις των πραγματικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.