Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΑΚΡΟΤΑΤΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα ακρότατα συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.