Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη μονοτονία συναρτήσεων, τα ακρότατα, τις συναρτήσεις 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μονοτονία - Ακρότατα- 1-1 - Αντίστροφη συνάρτηση
 (θεωρία και ασκήσεις)


Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: