Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις ιδιότητες δυνάμεων, τις ταυτότητες και την παραγοντοποίηση, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.