Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΑΡΤΙΑ - ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Ιδιότητες συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την άρτια και την περιττή συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.