Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων στην πρόσθεση και την αφαίρεση ρητών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.